ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
«PEPSI TASTE CHALLENGE»


1. ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: H ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «PEPSICO HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (εφεξής «PEPSICO» ή «Διοργανώτρια») που εδρεύει στον Άγιο Στέφανο Αττικής (22ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας ΤΚ 14565), σε συνεργασία με τις εταιρείες «ΜΑΙΝΤ ΤΡΑΠ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» και «FUN AGENCY M. IKE» που εδρεύουν στο Χαλάνδρι Λ. Πεντέλης 70 , TK 15 234, (εφεξής «MINDTRAP και FUN AGENCY » ή «Διαφημιστική Εταιρεία»), διοργανώνουν προωθητική ενέργεια με τον τίτλο “PEPSI TASTE CHALLENGE” που περιλαμβάνει διαδικασία γευστικής δοκιμής και διαδικασία κλήρωσης (εφ’ εξής «Προωθητική Ενέργεια»), στο πλαίσιο προώθησης και προβολής των προϊόντων Pepsi Max σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής, οι οποίοι δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.pepsi.gr.

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ : Η Προωθητική Ενέργεια θα πραγματοποιηθεί από την 21/05/2021 έως και την 25/07/2021 σε επιλεγμένα σημεία στην Αττική και Θεσσαλονίκη. Για τον ακριβή χώρο και χρόνο διεξαγωγής της Προωθητικής Ενέργειας οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχοντες μπορούν να συμβουλεύονται στην ιστοσελίδα www.pepsi.gr.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Δικαίωμα συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια έχουν όλοι όσοι διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα, έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι ικανοί για κάθε δικαιοπραξία. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στις εταιρείες PEPSICO, και οι εργαζόμενοι των εταιριών MINDTRAP και FUN AGENCY καθώς και στις εταιρίες που συνεργάζονται με τις τελευταίες για τη διενέργεια της Προωθητικής Ενέργειας.

4. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΔΩΡΟΥ: Για τη συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια η Διοργανώτρια και/ή η Διαφημιστική Εταιρεία θα ζητήσει από τους συμμετέχοντες το όνομα, επώνυμο, έτος γεννήσεως, φύλο, email, τις γευστικές τους προτιμήσεις σε αναψυκτικά με κόλα, καθώς και τη συναίνεσή τους στη βιντεοσκόπηση της διαδικασίας της γευστικής δοκιμής και την καταγραφή των στοιχείων αυτών σε tablet. Εν συνεχεία θα καλούνται οι συμμετέχοντες να γευτούν δύο γουλιές από δύο διαφορετικά αναψυκτικά τύπου κόλα χωρίς εμφανές λογότυπο και να απαντήσουν αυθόρμητα για την γευστική προτίμησή τους εκ των δύο. Εν συνεχεία επιστρέφουν στο tablet, ώστε να καταχωρήσουν τη τελική επιλογή cola. Όλοι οι συμμετέχοντες μπαίνουν σε κλήρωση που θα πραγματοποιείται κάθε εβδομάδα και θα κερδίζουν δώρα που αναγράφονται στον επόμενο όρο. Επιτρέπεται μόνο μία φορά η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια από κάθε συμμετέχοντα για όλη τη διάρκεια αυτής.

5. ΔΩΡΑ: Τα δώρα της Προωθητικής Ενέργειας είναι τα εξής:

GIFTS 1η Εβδομάδα 2η Εβδομάδα 3η Εβδομάδα 4η Εβδομάδα Tablet Huawei Matepad T10s 1 1 Ψησταριά αερίου Fieldmann FZG 3002 1 Samsung Galaxy A21s 1 Urbanglide Bike 140 Ηλεκτρικό ποδήλατο 1 Segway Ninebot Scooter Zing E10 1 1 Speaker JBL GO 3 BT WPROOD Black 1 1 2 1 Edifier TWS200 True Wireless Stereo Earbuds & Μπλουζάκι Pepsi 1 1 1 1 Μπλουζάκι Pepsi & 1 εξάδα Pepsi Max 330ml 1 1 1 1 ΣΥΝΟΛΟ 5 5 5 5

ΔΩΡΑ 5η Εβδομάδα 6η Εβδομάδα 7η Εβδομάδα 8η Εβδομάδα Tablet Huawei Matepad T10s 1 Ψησταριά αερίου Fieldmann FZG 3002 1 NB HP 250G8 Laptop 1 Samsung Galaxy A21s 1 1 1 Urbanglide Bike 140 Ηλεκτρικό ποδήλατο 1 Speaker JBL GO 3 BT WPROOD Black 1 1 2 1 Edifier TWS200 True Wireless Stereo Earbuds & Μπλουζάκι Pepsi 1 1 1 1 Μπλουζάκι Pepsi & 1 εξάδα Pepsi Max 330ml 1 1 1 1 ΣΥΝΟΛΟ 5 5 5 5

Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού. Οι νικητές της Προωθητικής Ενέργειας θα αναδειχθούν στο τέλος της κάθε εβδομάδας, με τη χρήση συστημάτων, τα οποία εξασφαλίζουν το γεγονός ότι δε θα υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση κατά τη διαδικασία κατακύρωσης των Δώρων. Στην κλήρωση για την ανάδειξη των νικητών των Δώρων θα υποβάλλονται το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών από τις συμμετοχές από την έναρξη κάθε εβδομάδας έως τη λήξη της κάθε εβδομάδας διαγωνισμού. Από κάθε κλήρωση θα αναδεικνύονται: 5 νικητές και 3 επιλαχόντες για κάθε νικητή ανεξαρτήτως κατηγορίας Δώρου.

Για την 1η Κλήρωση δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι συμμετέχοντες που έχουν ολοκληρώσει την διαδικασία όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 και στην χρονική περίοδο 21/05/21 έως 04/06/21.

Για την 2η Κλήρωση δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι συμμετέχοντες που έχουν ολοκληρώσει την διαδικασία όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 και στην χρονική περίοδο 05/06/21 έως 11/06/21.

Για την 3η Κλήρωση δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι συμμετέχοντες που έχουν ολοκληρώσει την διαδικασία όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 και στην χρονική περίοδο 12/06/21 έως 18/06/21.

Για την 4η Κλήρωση δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι συμμετέχοντες που έχουν ολοκληρώσει την διαδικασία όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 και στην χρονική περίοδο 19/06/21 έως 25/06/21.

Για την 5η Κλήρωση δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι συμμετέχοντες που έχουν ολοκληρώσει την διαδικασία όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 και στην χρονική περίοδο 26/06/21 έως 02/07/21.

Για την 6η Κλήρωση δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι συμμετέχοντες που έχουν ολοκληρώσει την διαδικασία όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 και στην χρονική περίοδο 03/07/21 έως 09/07/21.

Για την 7η Κλήρωση δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι συμμετέχοντες που έχουν ολοκληρώσει την διαδικασία όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 και στην χρονική περίοδο 10/07/21 έως 16/07/21.

Για την 8η Κλήρωση δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι συμμετέχοντες που έχουν ολοκληρώσει την διαδικασία όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 και στην χρονική περίοδο 17/07/21 έως 25/07/21.

Οι κληρώσεις θα πραγματοποιηθούν στα γραφεία της MINDTRAP, την 09/06, 16/06, 23/06, 30/06, 07/07, 14/07, 21/07 και 28/07 στις 17:00 μ.μ. αντίστοιχα, παρουσία ενός εκπροσώπου της Διοργανώτριας, ενός της MINDTRAP και ενός της FUN AGENCY με τη χρήση αυτοματοποιημένων συστημάτων, τα οποία εξασφαλίζουν το γεγονός ότι δε θα υπάρχει ανθρώπινη παρέμβαση κατά τη διαδικασία κατακύρωσης των Δώρων. Ως «έγκυρη συμμετοχή» για τους σκοπούς των ανωτέρω κληρώσεων, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στη Προωθητική Ενέργεια για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στον όρο 4 ανωτέρω και (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα των συστημάτων της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.

6. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ. Η Διοργανώτρια θα ενημερώνει: (α) όλους τους συμμετέχοντες στην Προωθητική Ενέργεια σχετικά με τα στοιχεία των νικητών, με ανάρτηση των στοιχείων αυτών [το κύριο όνομα και το πρώτο γράμμα επιθέτου] με σχετική ανάρτηση στο Website www.pepsi.gr και (β) τους νικητές της Προωθητικής Ενέργειας, με την αποστολή σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με οποιοδήποτε νικητή της Προωθητικής Ενέργειας εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) ημερολογιακών ημερών, ή οποιοσδήποτε νικητής της Προωθητικής Ενέργειας, παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία του έχουν αναρτηθεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα, δεν επικοινωνήσει για οποιονδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένων και των τυχερών και της ανωτέρας βίας) με την Διοργανώτρια εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, το σχετικό Δώρο θα θεωρείται ότι έχει κατακυρωθεί στον 1ο, κατά τη σειρά ανάδειξής του, επιλαχόντα του εν λόγω νικητή, και εάν και πάλι δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία με το πρόσωπο αυτό ή το πρόσωπο αυτό δεν επικοινώνησε με την Διοργανώτρια εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) ημερολογιακών ημερών, το σχετικό Δώρο θα κατοχυρωθεί στον 2ο κατά σειρά ανάδειξης του, επιλαχόντα του εν λόγω νικητή, και εάν και πάλι δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία με το πρόσωπο αυτό ή το πρόσωπο αυτό δεν επικοινώνησε με την Διοργανώτρια εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) ημερολογιακών ημερών, το σχετικό δώρο θα κατοχυρωθεί στον 3ο κατά σειρά ανάδειξης του, επιλαχόντα του εν λόγω νικητή , και εάν και πάλι δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία με το πρόσωπο αυτό ή το πρόσωπο αυτό δεν επικοινώνησε με την Διοργανώτρια εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) ημερολογιακών ημερών, το σχετικό δώρο θα ακυρώνεται.

7. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΔΩΡΩΝ. Τα Δώρα θα αποστέλλονται με ταχυμεταφορέα στη διεύθυνση κατοικίας των νικητών εντός 30 ημερών από την αποδοχή του Δώρου από τον κάθε νικητή.

8. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ: Τα δώρα δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή με άλλα δώρα. Τα δώρα επιλέχθηκαν βάσει των προδιαγραφών των κατασκευαστών και η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρουν σχετικά με την ποιότητα, καταλληλότητα και/ή τη χρήση αυτών. Η Διοργανώτρια ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο για την παροχή των δώρων και δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν πραγματικά ή νομικά ελαττώματά τους, καθώς επίσης και για βλάβες ή οποιοδήποτε τυχόν πρόβλημα από τη λειτουργία ή την τήρηση των δώρων, ούτε υποχρεούται σε αντικατάσταση / επισκευή τους ή άλλη αποκατάσταση ζημίας προερχόμενη από αυτά. Για οποιοδήποτε πραγματικό ή νομικό ελάττωμα των δώρων υπεύθυνη αποκλειστικά είναι η κατασκευάστρια εταιρεία ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός της στην Ελλάδα. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τα δώρα καθώς και τον αριθμό αυτών ενημερώνοντας σχετικά τους παρόντες όρους.

9. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ. Η Διοργανώτρια ενημερώνει τους Συμμετέχοντες και τους νικητές της Προωθητικής Ενέργειας ότι η ίδια ή/ και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της (Διαφημιστική Εταιρεία και εταιρίας απόδοσης των δώρων), θα επεξεργασθούν τα ελάχιστα απαραίτητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους, που θα συλλέξουν από τους ίδιους, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον όρο 4 ανωτέρω, με σκοπό τη διεξαγωγή των κληρώσεων, την απόδοση των Δώρων και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Προωθητικής Ενέργειας. Η Διοργανώτρια δεν διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των εν λόγω προσώπων σε χώρα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε διεθνή οργανισμό.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων και των νικητών της Προωθητικής Ενέργειας γίνεται βάσει της συγκατάθεσής τους, που εκδηλώνεται δια της θετικής ενέργειας στην οποία έχουν προβεί κατά περίπτωση, η δε συγκατάθεση αυτή δύναται να ανακληθεί οποτεδήποτε στο: Europe.privacy@pepsico.com, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.

Εντός χρονικού διαστήματος 2 ετών από την λήξη της Προωθητικής Ενέργειας, οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων/ των νικητών θα καταστρέφονται, εκτός εάν η τήρησή τους δικαιολογείται ή επιβάλλεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Στην ειδικότερη περίπτωση που οι συμμετέχοντες έχουν δώσει τη σχετική συγκατάθεσή τους προκειμένου να ενημερώνονται σχετικά με τυχόν νέα, μελλοντικά γεγονότα/ εκδηλώσεις (events) κτλ της Διοργανώτριας στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν γνωστοποιήσει στη Διοργανώτρια, αυτή θα χρησιμοποιεί τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αυτή για τον εν λόγω σκοπό, διαβιβάζοντάς τη μόνο σε διαφημιστικές εταιρείες που ενεργούν για λογαριασμό της και αποκλειστικά για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού. Τα εν λόγω φυσικά πρόσωπα μπορούν ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσουν τη σχετική συγκατάθεσή τους στο Europe.privacy@pepsico.com.

Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού επεξεργασίας, αντίταξης στην επεξεργασία καθώς και φορητότητας των δεδομένων που τους αφορούν, οι Συμμετέχοντες/ oι νικητές του Διαγωνισμού μπορούν να επικοινωνούν στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Europe.privacy@pepsico.com. Τέλος, έχουν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (πληροφορίες στο www.dpa.gr ).

10. ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: Οι συμμετέχοντες παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στην Διοργανώτρια για την προβολή της Προωθητικής Ενέργειας ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, κινηματογράφου καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET (συμπεριλαμβανομένων των social media). Έτσι, η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει για διαφημιστικούς σκοπούς μέρος των τυχερών νικητών και των συμμετεχόντων, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την Προωθητική Ενέργεια για διαφημιστικούς σκοπούς, η δε συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια παρέχει αυτομάτως και την προς τούτο συναίνεση και εκχώρηση των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων ατελώς, χωρίς καμία περαιτέρω απαίτηση του Συμμετέχοντα ή αξίωση για καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως για τους λόγους αυτούς.

11. ΣΗΜΑΤΑ: Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της εταιρείας PEPSICO και της Διαφημιστικής Εταιρείας.

12. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ: Η Διοργανώτρια επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να τροποποιεί οποτεδήποτε μονομερώς τους παρόντες όρους, όπως ενδεικτικά να αλλάξει τα δώρα ή και να παρατείνει τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας ή και να την ακυρώσει. H τυχόν παράταση της διάρκειας της Προωθητικής Ενέργειας ή η οιαδήποτε μεταβολή των παρόντων όρων θα πραγματοποιείται με σχετική ενημέρωση των παρόντων όρων στην άνω αναφερόμενη ιστοσελίδα και θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή είτε έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου.

13. ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

14. FACEBOOK. Ο Διαγωνισμός δεν χορηγείται, δεν υποστηρίζεται και δεν διεξάγεται από το Facebook, ούτε συνδέεται μαζί του με οποιονδήποτε τρόπο, ως εκ τούτου το Facebook ουδεμία ευθύνη φέρει για οιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση συμμετέχοντα ή οιουδήποτε τρίτου προκύψει από τον παρόντα Διαγωνισμό ή σε σχέση με αυτόν.

15. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ: Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε τυχόν διαφορά σχετικά με τη Προωθητική ενέργεια θα επιλύεται από τα καθ' ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών και η συμμετοχή στην Προωθητική ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων PEPSICO Η PEPSICO HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ αντιλαμβάνεται ότι η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι εξαιρετικά σημαντική και δεσμεύεται να δείχνει σεβασμό στην ιδιωτικότητά σας και να διασφαλίζει τα προσωπικά σας δεδομένα.
Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων παρουσιάζει πως η PEPSICO HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ («εμείς», «εμάς», «μας») χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και τα μέτρα, που έχει λάβει για την προστασία και την ασφαλή διατήρηση των δεδομένων αυτών.
Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ισχύει για εσάς, εάν συμμετέχετε στις προωθήσεις μας ή αλληλεπιδράτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μαζί μας, μεταξύ άλλων επικοινωνώντας μαζί μας μέσω των κοινωνικών μέσων δικτύωσης.
Αφιερώστε λίγο χρόνο για να ελέγξετε λεπτομερώς αυτήν την πολιτική και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα αναφέρονται σε αυτά, αν χρησιμοποιείτε έναν από τους ιστότοπους μας. Περισσότερες πληροφορίες, που επισημαίνουν ορισμένες χρήσεις των προσωπικών σας δεδομένων μαζί με την δυνατότητα επιλογής ή εξόδου από ορισμένες χρήσεις, μπορούν, επίσης, να παρέχονται, όταν συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα από εσάς.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε Θα συλλέξουμε και θα επεξεργαστούμε ορισμένα ή όλα τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα για εσάς:

· Πληροφορίες σχετικά με εσάς όπως το όνομα, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου σας, το όνομα χρήστη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το φύλο, την χρονολογία γέννησης
· Πληροφορίες, που συλλέγουμε σχετικά με τη συμμετοχή σας στις προσφορές και τους διαγωνισμούς μας ή τη συμμετοχή στις εκδηλώσεις μας πληροφορίες, που παρέχονται στις αιτήσεις σας, καταχωρήσεις, που έχετε κάνει εσείς ή εμείς, λεπτομέρειες σχετικά με τους προσκαλεσμένους σας σε σχέση με τυχόν προσφορές και διαγωνισμούς, στους οποίους έχετε συμμετάσχει ή κερδίσει ή άλλες πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή σας σε εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένων τυχόν απαιτήσεων, που μπορεί να έχετε αναφορικά με τη διατροφή και τη διευκόλυνση πρόσβασης.
· Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των χώρων συνομιλίας μας (chat rooms), των μηνυμάτων, των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης ή άλλων διαδραστικών φόρουμ συμπεριλαμβανομένων τυχόν σχολίων, φωτογραφιών, βίντεο ή άλλων πληροφοριών, που δημοσιεύετε online.
· Η αλληλογραφία μας μαζί σας συμπεριλαμβανομένων τυχόν ανατροφοδοτήσεων, παραπόνων και σχολίων από εσάς μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
· Τεχνικές πληροφορίες συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης Πρωτοκόλλου του Διαδικτύου (IP), που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του υπολογιστή σας στο διαδίκτυο ή των πληροφοριών σύνδεσης, του τύπου και της έκδοσης του προγράμματος περιήγησης, της ρύθμισης ζώνης ώρας, των τύπων και των εκδόσεων του προγράμματος περιήγησης, του λειτουργικού συστήματος και της πλατφόρμας.
Πηγές προσωπικών δεδομένων
Συλλέγουμε πολλά από τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία λαμβάνουμε απευθείας από εσάς ή από τις αλληλεπιδράσεις σας μαζί μας, τους ιστότοπους ή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Τι κάνουμε με τα προσωπικά σας δεδομένα
Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί της προστασίας προσωπικών δεδομένων πρέπει να καθορίσουμε και να σας ενημερώσουμε για τη νομική βάση ή το «λόγο» της χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων. Για κάθε χρήση, που αναφέρεται παρακάτω σημειώνεται ο σκοπός, για τον οποίο τα χρησιμοποιούμε και τα αποκαλύπτουμε, και ο λόγος, στον οποίο βασιζόμαστε για τη χρήση αυτή. Επεξήγηση κάθε λόγου/νομικής βάσης αναφέρεται κάτωθι:
Αυτοί είναι οι κύριοι νομικοί λόγοι, που δικαιολογούν τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων: Έννομη υποχρέωση: Όταν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για να συμμορφωθούμε με τις έννομες υποχρεώσεις μας.
Εκτέλεση σύμβασης: Όπου οι πληροφορίες σας είναι απαραίτητες για να συνάψουμε ή να εκτελέσουμε τη σύμβαση με εσάς.
Έννομα συμφέροντα: Όπου χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας, για να επιτύχουμε ένα νόμιμο συμφέρον και οι λόγοι για τη χρήση τους αντισταθμίζουν κάθε προσβολή των δικαιωμάτων σας για την προστασία των δεδομένων.
Ανάλογα με τον τρόπο, με τον οποίο αλληλεπιδράτε με την PEPSICO HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:
· Να επικοινωνούμε αποτελεσματικά μαζί σας: Να απαντάμε σε ερωτήσεις, σχόλια, παράπονα ή άλλες επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ερωτημάτων σχετικά με τα προϊόντα μας Νομικές βάσεις: έννομα συμφέροντα, για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να σας προσφέρουμε προϊόντα και υπηρεσίες, νομικές αξιώσεις
· Για να υλοποιήσουμε προωθητικές ενέργειες και διαγωνισμούς Όταν συμμετέχετε σε προωθητικές ενέργειες και διαγωνισμούς, για να διεξάγουμε παρόμοιες προωθητικές ενέργειες και διαγωνισμούς, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής ειδοποίησης, αν έχετε κερδίσει. Αν κερδίσετε ένα βραβείο, σύμφωνα με τον ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, μπορούμε να διαθέσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και τα προσωπικά δεδομένα των καλεσμένων σας στους ιστοτόπους μας, στις σελίδες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και σε δελτία τύπου. Μπορούμε, επίσης, να καταστήσουμε αυτές τις λεπτομέρειες διαθέσιμες σε τρίτους, που μπορεί να χρειαστούν αυτές τις πληροφορίες για σκοπούς εκπλήρωσης κερδών Νομικές βάσεις: έννομες υποχρεώσεις, εκτέλεση συμβολαίων, έννομα συμφέροντα, προκειμένου να εκτελεστούν με επιτυχία οι προωθήσεις και τα γεγονότα
· Σχετικά με την πρόληψη της απάτης Εμείς και οι άλλοι οργανισμοί μπορούμε να έχουμε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσουμε ορισμένες πληροφορίες για την πρόληψη απάτης, όπως απαιτείται από τις εφαρμοστέες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και βέλτιστες πρακτικές, ανά πάσα στιγμή. Εάν παρέχονται ψευδείς ή ανακριβείς πληροφορίες και εντοπιστεί ή υπάρχει υπόνοια απάτης, ενδέχεται να διαβιβαστούν λεπτομέρειες σε υπηρεσίες πρόληψης της απάτης και σε άλλους οργανισμούς και μπορεί να καταγραφούν από εμάς ή εκείνους Νομικές βάσεις: έννομες υποχρεώσεις, έννομα συμφέροντα για να διασφαλίσετε ότι εμπίπτει στο αποδεκτό προφίλ κινδύνου μας και να βοηθήσετε στην πρόληψη της εγκληματικότητας και της απάτης, σημαντικό δημόσιο συμφέρον
· Να βελτιώσουμε και να διαχειριστούμε τους ιστοτόπους μας και να διασφαλίσουμε ότι το περιεχόμενο είναι σχετικό Για να διασφαλίσουμε ότι μόνο οι ενήλικες που βρίσκονται στη νόμιμη ηλικία κατανάλωσης αλκοόλ βλέπουν και αλληλεπιδρούν με τους ιστοτόπους μας, για να βελτιώσουμε τους ιστότοπούς μας και να εξασφαλίσουμε ότι το περιεχόμενο παρουσιάζεται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για εσάς και τον υπολογιστή σας, για να διαχειριστούμε τους ιστοτόπους μας και για εσωτερικές λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης προβλημάτων, της ανάλυσης δεδομένων συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης δεδομένων κίνησης, ελέγχων και έρευνας, στατιστικών και ερευνών, για να σας επιτρέψουμε να συμμετέχετε/εγγραφείτε στα διαδραστικά χαρακτηριστικά της υπηρεσίας μας, για να διατηρήσουμε τους ιστοτόπους μας ασφαλείς ως μέρος των προσπαθειών μας, για να διασφαλίσουμε ότι το περιεχόμενο από τους ιστοτόπους μας παρουσιάζεται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για εσάς και τη συσκευή σας, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει τη μετάδοση των δεδομένων σας σε επιχειρηματικούς συνεργάτες, παρόχους υπηρεσιών και αναλυτικές υπηρεσίες και σε παρόχους μηχανών αναζήτησης Νομικές βάσεις: έννομα συμφέροντα για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τους ιστότοπούς μας και να σας παρέχουμε το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες στις ιστοσελίδες μας, έννομες υποχρεώσεις
· Για να συμμορφωθούμε με νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις Μπορούμε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, ώστε να συμμορφώνονται με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις μας, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν την αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστών, των δικαστικών υπηρεσιών και/ή των ρυθμιστικών αρχών ή των υπηρεσιών επιβολής του νόμου σε σχέση με έρευνες, διαδικασίες ή έρευνες από τέτοια μέρη οπουδήποτε στον κόσμο ή όπου είναι υποχρεωμένοι να το πράξουν Νομικές βάσεις: έννομες υποχρεώσεις, ένδικα δικαιώματα, έννομα συμφέροντα (συνεργασία με τις αρχές επιβολής του νόμου και τις ρυθμιστικές αρχές)
Σε περίπτωση ερωτήσεων αναφορικά με τις νομικές βάσεις, στις οποίες βασιζόμαστε, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που αναφέρονται στην ενότητα «Επικοινωνία» παρακάτω.

Δημοσίευση των πληροφοριών σας
Εκτός από τα τρίτα μέρη, που αναφέρονται παραπάνω, μπορούμε, επίσης, να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε οποιοδήποτε μέλος της ομάδας μας, δηλαδή, στις θυγατρικές μας, στην ελέγχουσα μητρική εταιρεία και στις θυγατρικές της, οι οποίες μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν σε σχέση με οποιονδήποτε από τους προαναφερθέντες σκοπούς. Επίσης, θα μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτους παροχείς υπηρεσιών (όπως παροχείς μάρκετινγκ, πληροφορικής ή διοικητικές υπηρεσίες), που θα μπορούν να το επεξεργαστούν για λογαριασμό μας για οποιονδήποτε από τους προαναφερθέντες σκοπούς.
Δεν αποκαλύπτουμε πληροφορίες σχετικά με αναγνωρίσιμα άτομα στους διαφημιστές μας, αλλά μπορούμε να τους παρέχουμε συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες μας (για παράδειγμα, μπορούμε να τους ενημερώσουμε ότι 500 άνδρες ηλικίας κάτω των 30 ετών έχουν κάνει κλικ στη διαφήμισή τους οποιαδήποτε ημέρα). Μπορούμε, επίσης, να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις συγκεντρωτικές πληροφορίες για να βοηθήσουμε τους διαφημιστές να προσεγγίσουν το είδος του κοινού στο οποίο επιθυμούν να στοχεύσουν (για παράδειγμα, οι γυναίκες σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία).

Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα
Για πόσο καιρό αποθηκεύονται τα προσωπικά σας δεδομένα; Τα προσωπικά δεδομένα, που διατηρούμε για εσάς, δεν θα παραμείνουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το επιτρεπόμενο από την ισχύουσα νομοθεσία και θα διατηρούνται μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο, ώστε να σας παρέχουμε τα ζητούμενα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή τις πληροφορίες ή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, που ορίζεται στην ενότητα με τον τίτλο «Τι κάνουμε με τις πληροφορίες» παραπάνω. Για παράδειγμα, μπορούμε να διατηρήσουμε ορισμένες λεπτομέρειες συναλλαγής και αλληλογραφίας έως ότου λήξει η προθεσμία για τις αξιώσεις, που απορρέουν από τη συναλλαγή ή να συμμορφωθούμε με κανονιστικές απαιτήσεις σχετικά με τη διατήρηση τέτοιων δεδομένων. Τι κάνουμε για την προστασία προσωπικών δεδομένων;
Θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα, για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα αντιμετωπίζονται με ασφάλεια και σύμφωνα με αυτήν την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Όλες οι πληροφορίες, που μας παρέχετε αποθηκεύονται στους ασφαλείς διακομιστές μας. Δυστυχώς, η μετάδοση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλής. Παρόλο, που θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό, για να προστατέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων που μεταδίδονται στις ιστοσελίδες μας - οποιαδήποτε διαβίβαση γίνεται με δική σας ευθύνη. Μόλις λάβουμε τις πληροφορίες σας, θα χρησιμοποιήσουμε αυστηρές διαδικασίες και χαρακτηριστικά ασφαλείας, για να προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Τι συμβαίνει με τους συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες;
Οι ιστοσελίδες μας και οι σελίδες από οπαδούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media fan pages) ενδέχεται κατά καιρούς να περιέχουν συνδέσμους προς και από τους διαδικτυακούς τόπους των συνεργατών μας, των θυγατρικών μας και άλλων τρίτων μερών. Αν ακολουθήσετε έναν σύνδεσμο σε οποιονδήποτε από αυτούς τους ιστότοπους, λάβετε υπόψη ότι αυτοί οι ιστότοποι έχουν τις δικές τους πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων και ότι δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ή υποχρέωση για αυτές τις πολιτικές. Ελέγξτε αυτές τις πολιτικές, πριν υποβάλλετε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα σε αυτούς τους ιστότοπους.

Τα δικαιώματά σας και η επικοινωνία μαζί μας
Ενημέρωση πληροφοριών
Θα καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες, για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ακριβή. Για να μας βοηθήσετε σ' αυτό, θα πρέπει να μας ενημερώσετε για οποιεσδήποτε αλλαγές στα προσωπικά δεδομένα, που μας δώσατε, επικοινωνώντας μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία, που αναφέρονται στην ενότητα «Επικοινωνία» παρακάτω.

Τα δικαιώματά σας

Εάν βρίσκεστε στον ΕΟΧ κατά τη διάρκεια των αλληλεπιδράσεών σας μαζί μας, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, ενδέχεται να έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε:

• την παροχή περισσότερων λεπτομερειών σχετικά με τον τρόπο χρήσης και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων,
• την παροχή ενός αντιγράφου των προσωπικών δεδομένων, που διατηρούμε για εσάς,
• τη διόρθωση τυχόν ανακριβειών στα προσωπικά δεδομένα και τη συμπλήρωση τυχόν ελλιπών προσωπικών δεδομένων, που επεξεργαζόμαστε σχετικά με εσάς,
• τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων, που δεν έχουμε πλέον λόγο να επεξεργαστούμε, και • τον περιορισμό του τρόπου, με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, ενώ εξετάζουμε μια ερώτηση, που έχετε θέσει.
Επιπλέον, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, έχετε το δικαίωμα:
• όταν η επεξεργασία βασίζεται στη συναίνεση, να αποσύρετε τη συναίνεση.
• να μας ζητήσετε να διαβιβάσουμε τα προσωπικά δεδομένα, που μας δώσατε και που εξακολουθούμε να διατηρούμε για εσάς, σε ένα τρίτο μέρος ηλεκτρονικά,
• να αντιταχθείτε σε οποιαδήποτε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, που επεξεργαζόμαστε για λόγους «εννόμων συμφερόντων» ή «δημόσιων συμφερόντων», εκτός αν οι λόγοι μας για την υποκείμενη επεξεργασία υπερβαίνουν τα συμφέροντα, τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας, και
• να αντιταχθείτε στο άμεσο μάρκετινγκ (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε κατάρτισης προφίλ για τέτοιους σκοπούς) ανά πάσα στιγμή.
Αυτά τα δικαιώματα υπόκεινται σε ορισμένες εξαιρέσεις για την προστασία του δημόσιου συμφέροντος (π.χ. πρόληψη ή διαπίστωση εγκληματικών πράξεων) και των συμφερόντων μας (π.χ. διατήρηση νομικού προνομίου) και ενδέχεται να μην είναι όλα διαθέσιμα στη χώρα, στην οποία βρίσκεστε.
Εάν έχετε το δικαίωμα να το κάνετε, μπορείτε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα επικοινωνώντας μαζί μας χρησιμοποιώντας τις λεπτομέρειες, που αναφέρονται στην ενότητα «Επικοινωνία» παρακάτω. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι από τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων ή από την απάντησή μας σε οποιαδήποτε άσκηση αυτών των δικαιωμάτων, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Επικοινωνία
Οι ερωτήσεις, τα σχόλια και τα αιτήματα σχετικά με αυτήν την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων είναι ευπρόσδεκτα και θα πρέπει να απευθύνονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: europe.privacy@pepsico.com
Ενημερώσεις της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Οποιεσδήποτε αλλαγές, στις οποίες ενδέχεται να προβούμε αναφορικά με αυτήν την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, θα αναρτηθούν σε αυτήν τη σελίδα και, όπου χρειάζεται, θα σας κοινοποιηθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Παρακαλείστε να ελέγχετε συχνά για τυχόν ενημερώσεις ή αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

ΝΙΚΗΤΕΣ 1ης ΚΛΗΡΩΣΗΣ

1. Οδυσσέας Κ.
2. Ιωάννης Α.
3. Αλέξανδρος Ο.
4. Ελένη Π.
5. Δήμης Κ.


Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του παρόντος δικτυακού τόπου διέπεται από τους κατωτέρω όρους, από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων καθώς και από τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας. Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία συλλέγονται δια του παρόντος δικτυακού τόπου είναι η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «PEPSICO/HBH A.B.E.»» και έδρα τον Δήμο Αγίου Στεφάνου Αττικής (22ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας. Τηλέφωνο: 210 6298600, [εφεξής η «Εταιρεία»].

2. Γενικοί Όροι Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απόρρητη και η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα ευλόγως απαραίτητα τεχνικά και λοιπά μέσα για τη διασφάλιση του απόρρητου χαρακτήρα της επεξεργασίας αυτής. Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχει μόνο το εξουσιοδοτημένο, κατά περίπτωση και ανάλογα με το σκοπό επεξεργασίας, προσωπικό της Εταιρείας ή /και το προσωπικό τρίτων εταιρειών, εκτελούντων την επεξεργασία, με τις οποίες έχει συμβληθεί η Εταιρεία και επεξεργάζονται τα δεδομένα για λογαριασμό της, υπό τον όρο τήρησης των υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας που περιλαμβάνονται στις σχετικές συμβάσεις.

3. Σκοπός της Επεξεργασίας. Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία συλλέγονται δια του παρόντος δικτυακού τόπου είναι ο εξής: α. ο έλεγχος της τήρησης των όρων χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου, β. ειδικότερα και όσον αφορά σε προσωπικά σας δεδομένα που διαβιβάζονται από εσάς στην Εταιρεία για την διατύπωση ερωτημάτων/ παραπόνων κτλ, σκοπός της επεξεργασίας είναι η αποστολή απάντησης σε εσάς αναφορικά με τα εν λόγω ερωτήματα/ παράπονά σας και η τυχόν βελτίωση των παρεχόμενων από την Εταιρεία προϊόντων και υπηρεσιών και γ. ειδικότερα και όσον αφορά σε προσωπικά σας δεδομένα που διαβιβάζονται από εσάς στην Εταιρεία στο πλαίσιο διαγωνισμών που αυτή οργανώνει, σκοπός της επεξεργασίας είναι η ανάδειξη των νικητών των διαγωνισμών αυτών, ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τους και η απόδοση των δώρων στους νικητές τους.

4. Αποδέκτες των Δεδομένων.
Αποδέκτες των δεδομένων:
(α) Για στοιχεία που υποχρεούται ή δικαιούται η Εταιρεία να ανακοινώνει βάσει σύμβασης, νομοθετήματος, δικαστικής και κανονιστικής αποφάσεως: δημόσιες και ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, δικαστικές αρχές καθώς και δημόσιοι λειτουργοί
(β) για στοιχεία σχετικά με διαγωνισμούς που διενεργεί η Εταιρεία μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου: σε πρόσωπα αρμόδια για την διοργάνωση των διαγωνισμών και την απόδοση των δώρων στους νικητές και (γ) Για όλα τα αναγκαία για την επίτευξη κάθε συγκεκριμένου σκοπού επεξεργασίας στοιχεία: η Διοίκηση και οι εκάστοτε σχετικές υπηρεσίες της Εταιρείας. Η Εταιρεία δε θα αποκαλύπτει, πωλεί, ανταλλάσσει, παραχωρεί ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διαθέτει σε τρίτα, φυσικά ή νομικά, πρόσωπα, προσωπικά σας δεδομένα, πλην των περιπτώσεων που αναφέρονται ανωτέρω.

5. Δικαιώματα Πρόσβασης και Αντίρρησης Ως υποκείμενα προσωπικών δεδομένων έχετε το δικαίωμα:
(α) να γνωρίζετε εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας από την Εταιρεία (δικαίωμα πρόσβασης) και (β) να προβάλλετε οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν, ρητώς συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητας να αιτηθείτε διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων (δικαίωμα αντίρρησης,). Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων σας πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να απευθυνθείτε στο 210 6298000 (Διεύθυνση: 22ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας Τ.Κ. 14565 Άγιος Στέφανος Αττικής).

6. Διατάξεις (Cookies). Η Εταιρεία ενδέχεται να χρησιμοποιεί διατάξεις (cookies), με αποκλειστικό σκοπό τη διενέργεια της διαβίβασης μίας επικοινωνίας μέσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή στην περίπτωση που η χρήση τους είναι αναγκαία για την παροχή υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας, την οποία έχετε ζητήσει ρητά. Πρόκειται για κατηγορίες διατάξεων (cookies), για τις οποίες δεν απαιτείται, βάσει της νομοθεσίας, η λήψη της προηγούμενης συγκατάθεσής σας. Οι εν λόγω διατάξεις (cookies) είναι μικρά αρχεία κειμένου που, εφόσον έχετε επιλέξει να τα δέχεσθε, βάσει σχετικών παραμετροποιήσεων του ηλεκτρονικού υπολογιστή σας, αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του ηλεκτρονικού υπολογιστή σας για τους ανωτέρω σκοπούς, χωρίς ωστόσο να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε το φυλλομετρητή (browser) του ηλεκτρονικού υπολογιστή σας κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να σας προειδοποιεί για τη χρήση των διατάξεων (cookies) σε συγκεκριμένα πεδία της παρούσας ιστοσελίδας είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης διατάξεων (cookies) σε καμία περίπτωση.

7. Ειδικοί Σύνδεσμοι. Οποιαδήποτε τυχόν διασύνδεση του παρόντος δικτυακού τόπου μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners) με οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο δεν συνεπάγεται την εκ μέρους της Εταιρείας ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης για την πολιτική που ακολουθείται στο δικτυακό αυτό τόπο σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

8. Αποστολή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας. Η Εταιρεία σας ενημερώνει ότι η αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την πραγματοποίηση μη ζητηθεισών ηλεκτρονικών επικοινωνιών είναι κατά νόμο παράνομη. Κατά συνέπεια οι χρήστες υποχρεούνται να απέχουν από οποιαδήποτε τέτοια πρακτική στο πλαίσιο του παρόντος διαδικτυακού τόπου.

9. Ανήλικοι. Αν και το δικαίωμα χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου αναγνωρίζεται σε φυσικά πρόσωπα άνω των 14 ετών, πρόθεση εν γένει της Εταιρείας είναι να μη συλλέγει προσωπικά δεδομένα ανηλίκων που τυχόν έχουν πρόσβαση στο δικτυακό της τόπο, εκτός αν ρητώς ορίζεται διαφορετικά σε αυτόν και για τους ειδικότερους κατά περίπτωση σκοπούς και μόνο (π.χ. συμμετοχή ανηλίκων σε διαγωνισμό που διεξάγεται μέσω του διαδικτυακού τόπου). Ωστόσο, δεδομένου ότι αυτό δεν είναι εφικτό να διασφαλιστεί από την Εταιρεία, τυχόν ανήλικοι χρήστες του δικτυακού τόπου που διαβιβάζουν, μέσω αυτού, προσωπικά τους δεδομένα στην Εταιρεία, υποχρεούνται και αναμένεται να έχουν λάβει τη συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα αυτών ή των τυχόν επιτρόπων τους 10. Τροποποίηση των παρόντων όρων. Η Εταιρεία δύναται να προβαίνει οποτεδήποτε σε τροποποίηση των παρόντων όρων προστασίας προσωπικών δεδομένων, στο πλαίσιο της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, κάθε δε τροποποίηση θα ισχύει από την εισαγωγή της στον παρόντα δικτυακό τόπο.